at få en blog.
der er sket mange ting i efteråret
vi har malet flasker
lavet efterårsløv
og små huse