Her var der male aktivitet og det blev til mange forskellige billeder

Tirsdag d.24 januar har vi årsmøde

Tænk over kommende aktiviteter,
er der noget vi skal ændre på?
valg til bestyrelse,
evt andet.