vi fik drøftet mange ting og lagt mange planer – se under husk
og der blev også lavet billeder