Ja, nogle havde farver med selvom vi skulle have generalforsamling, se bare her!