Onsdag d. 13 juli kl. 12 mødes vi ved Gefionspringvandet

Onsdag d. 27 juli kl. 12 mødes vi i Biblioteketshaven mellem Det Kgl. Bibliotek og Christiansborg.

Ang. Jazzfestival: i år er der ikke så meget med udendørs frie arrangementer og derfor ikke noget der passer til os, bedre held næste år.