Lokalet er først ledigt kl. 17.30

Dagsorden til generalforsamling tirsdag d. 25. Januar 2022

1)valg af dirigent

2)valg af referent

3)formandens beretning/Birgit

4)kasserens beretning/Gitte

5)godkendelse af regnskab

6)valg til bestyrelse:

           Formand: Birgit er på valg og modtager genvalg ( 2 år)

            Næstformand: Marga er på valg og modtager genvalg ( 1 år)

            Revisor: Birgit Sander er på valg og modtager genvalg ( 1 år)

7) evt. herunder fremtidens aktiviteter

Vi mødes kl 17.30 mødet starter kl 18.00 og efter mødet serveres der smørrebrød fra Aamands og et glas vin eller to.

Giv besked om du deltager til Birgit senest 21/1 ellers får du ikke smørrebød!

Mvh Birgit Jakobsen

Mvh Birgit