Men der blev også brugt mindre pensler og blyanter og det blev til mange billeder.

O