Birgit blev genvalgt som formand og Marga blev genvalgt som næstformand.

Beretninger regnskab blev taget til efterretning.

Vi fortsætter med museumsbesøg hver den sidste søndag i måneden. Der var forespørgelse om muligheden for at lave besøg på andre dage i ugen! Vi tager spørgsmålet op til vurdering.

Vi fortsætter vores tradition med at mødes Ma. Ons. FR. I jazz ugen. Marga og Bitten kommer med et program.

Vi fortsætter med at mødes hver anden tirsdag i sommermånederne til udendørs maleri. Nærmere program følger.

Vi har lejet to sommerhuse i Skagen fra d. 7. Maj til og med d. 13. Maj. Der er plads til 6 personer i hvert hus. Tilmelding til Aase Piil .

Vores forårsudstilling /afslutning med åbent hus for venner/ familie og andre interesserede bliver i år ti. D.3. Maj (pga formandens ferie d. 17. Maj)

Mvh Birgit Jakobsen.

PS vi er pt 17 medlemmer og der var fremmødt 14 medlemmer.