Dagsorden til årsmøde

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning/regnskab
 5. Godkendelse af regnskab (herunder fastsættelse af kontigent)
 6. Det fremtidige arbejde
 7. valg til bestyrelsen
  • Formand: Birgit modtager genvalg
  • Næstformand
  • Kasserer: Gitte modtager genvalg
  • Revisor
 8. Evt.

Der er almindelig kunstkreds fra kl.16

Generalforsamlingen starterkl.18 med et måltid (tapas) og et glas vin.